Tin tức

Hàn kim loại khí hồ quang (GMAW)

Hàn kim loại khí hồ quang (GMAW)

23/03/2020

Hàn hồ quang kim loại khí (GMAW) còn được gọi là hàn khí trơ kim loại (MIG), Trong quá trình hàn hồ quang kim loại khí, khu vực hàn được che chắn bởi một bầu không khí

Một số biện pháp phòng ngừa an toàn khi làm việc với các công cụ mộc

Một số biện pháp phòng ngừa an toàn khi làm việc với các công cụ mộc

19/02/2020

Một số biện pháp phòng ngừa an toàn chung cần được chăm sóc trong cửa hàng mộc trong khi làm việc với các công cụ mộc

6 Xu hướng retro khiến cho sự quay về của ngôi nhà

6 Xu hướng retro khiến cho sự quay về của ngôi nhà

04/02/2020

Mỗi năm, thời trang để lại và ấn tượng mạnh khỏe trong ngành kiến tạo và các dịch vụ của nó cho mùa. Vào năm 2020